DİĞER ÜRÜRNLER                         

   
Gibsan No : 00147
Parça Adı : Aternatör Gergi Kolu (Lucas Tipi)
Part Name : Aternator idler arm (Lucas Type)
Model : T12 / T15