DİĞER ÜRÜRNLER                         

   
Gibsan No : 00148
Parça Adı : Aternatör Gergi Kolu (Mako Tipi)
Part Name : Aternator idler arm (Mako Type)
Model : T12 / T15